پودر آتاپولژیت (آتاپولگایت) سپیولیت

پودر آتاپولژیت (آتاپولگایت) سپیولیت. ۱,۵۰۰ هزار تومان

آتاپولژیت | Attapulgite |

اسامی تجاری انگلیسی. "آتاپولژیت". مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همكار انجمن داروسازان در طرح تبادلات دارویی - همکاری با چندین دانشگاه علوم پزشکی کشور در خصوص ارتقاء سطح ...

مقاله مقایسه کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت در حذف عناصر سنگین مس، روی

دانلود و دریافت مقاله مقایسه کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت در حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیم از محلول آبی ... بررسی توانایی جذب فلزات مس، کادمیوم و سرب توسط باکتریهای جاذب، منطقه مورد ...

تعیین و بررسی کانی رسی پالگورسکیت (آتاپولژیت) رسوبات بستر خلیج فارس

نظر به اینکه شناخت منشاء رسوبات بستر خلیج فارس بستگی مبرم به شناخت کانیهای رسی آن رسوبات را دارد و در رده بندی خاکها غالبا کانیهای رسی در ذرات با قطر کوچکتر از 2 میکرون وجود دارد، لذا اندازه ...

مطالعه تعادلی، سینتیکی و ترمودینامیکی جذب روی و مس بوسیله پالیگورسکیت و

نتایج نشان داد که مدل های مختلف سینتیکی قادرند جذب مس و روی بوسیله سپیولیت و پالیگورسکیت را توصیف نمایند.

جذب و واجذب نیکل و کادمیوم روی کانی های بنتونیت، زئولیت و سپیولیت ایران

اثر کانی‌های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط گیاه آفتابگردان Mining, industrial and agricultural activities can result in considerable soil pollution by heavy metals (HMs). One of the methods to control this pollution is application of adsorbent minerals.

مقاله تاثیر اصلاح رس سپیلولیت بر جذب و واجذب علف کش 24

شکل -1 همدماهای جذب - واجذب علفکش 2,4-D توسط سپیولیتهای اصلاح شده با NCP. در مورد نمونه سپیولیت اصلاح شده به اندازه دو برابر ظرفیت تبادل کاتیونی - NCP200-sep - ،جذب تقریباً برگشت ناپذیر بود.

پودر آتاپولژیت (سپیولیت)

توضیحات: پودر آتاپولژیت-سپیولیت-پالی گرسکیت- Attapulgite, Sepiolite, Palygorskite Previous Next. مشخصات تامین کننده عضویت کاربر منقضی شده است نمایش اطلاعات تماس ...

سپیولیت

در الکترونیک - وسایل زینتی - داروسازی و غیره. سپیولیت (به انگلیسی: Sepiolite) با فرمول شیمیایی Mg4 [ (OH)2 - Si6 O15].2H2O+4H2O از مجموعه کانی هاست و در آب غوطه ور می‌شود و به زبان می‌چسبد-دارای لومینسانس گاه ...

مدلسازی جذب کادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

مقادیر پیش­بینی شده جذب برای شرایط بهینه ذکر شده برای جذب سرب و کادمیم نیز به ترتیب 4/44 و (mg g-1) 28/34 بدست آمد. بطور کلی می­توان گفت سپیولیت می­تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و قابل دسترس برای ...

مطالعه تعادلی، سینتیکی و ترمودینامیکی جذب روی و مس بوسیله پالیگورسکیت و

سپس روابط جذب وابسته به زمان بوسیله مدل های مختلف سینتیکی توصیف شد. نتایج نشان داد که مدل های مختلف سینتیکی قادرند جذب مس و روی بوسیله سپیولیت و پالیگورسکیت را توصیف نمایند.

لیست شرکتهای خصوصی نفت و گاز در کشور ایران

اولین تولید کننده آتاپولژیت در ایران تنها تولید کننده سپیولیت در ایران [email protected] مشهد، شهرک صنعتی کاویان، فاز یک، خیابان صنعت، قطعه 13

مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب

علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (65), سال (2013-12), صفحات (1-12). عنوان : (مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت )نویسندگان: حدیثه رحمانی, امیر لکزیان, علیرضا کریمی, اکرم ...

مقاله تأثیر دما بر همدماهای جذب سرب بوسیله سپیولیت از محلولهای آبی

چکیدهدر این مطالعه، جذب سرب بوسیله سپیولیت به عنوان تابعی از غلظت اولیه و دما، تحت شرایط pH طبیعی و در حالت بسته مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخصهیابی سپیولیت، روشهای SEM و XRD مورد استفاده قرار گرفت. با افزایش غلظت اولیه، جذب ...

کارایی سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب سرب از

حذف سرب و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کانی های سپیولیت و زئولیت طبیعی ایران; اثر کانی های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط گیاه آقتابگردان

آزمایشات آتاپولژیت

کانی رسی سوزنی شکل آتاپولژیت (Attapulgite) از سیلیکات منیزیم- آلومینیوم ساخته شده است. از هر دو کانی آتاپولژیت و سپیولیت که ساختار یکسانی دارند، می توان در گل شورآب برای ایجاد گرانروی با نرخ برشی کم به منظور بالاآوری خرده های ...

مقاله جذب سطحی فلزات سنگین در خاک: اثر سیدروفور DFOB

در این پژوهش، اثر سیدروفور دسفروکامین (DFOB)بر جذب سطحی سرب، مس، کادمیوم، روی و نیکل توسط کانی های مونتموریلونیت، مسکویت، فلوگوپیت، سپیولیت و بخشرس یک خاک آهکی بررسی شد. نتایج نشان داد که ...

آزمایشات آتاپولژیت

از آتاپولژیت و سپیولیت با نام ژل نمکی (Salt Gel) نیز یاد می شود. آتاپولژیت قابلیت کنترل خواص فیلتراسیونی گل را ندارد. طبق استاندارد API-13A، آتاپولژیت مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز ...

مقاله اثر کانی های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط

نتایج نشان داد که جذب فلزات از خاک غیر آلوده نسبت به سایر خاک ها خیلی کمتر بوده و خاک آلوده به عناصر سنگین مخلوط با کانی سپیولیت، باعث افزایش جذب کادمیم و روی به ترتیب به میزان ۳۷/۰ و ۱۷/۷ میلی ...

آتاپولگایت/آتاپولژیت

آتاپولژیت ممکن است جذب آنتی اسیدها را کاهش دهد، بنابراین توصیه می شود آنها را با فاصله حداقل 2 ساعت مصرف کنید. آتاپولگیت ممکن است بر جذب سایر داروهای خوراکی تأثیر بگذارد.

6 نوع فناوری اصلاح و ویژگی های آتاپولژیت

اصلاح سورفکتانت عبارت است از قرار دادن یا پوشاندن سورفکتانت ها بر روی آتاپولژیت در شرایط اسیدی و قلیایی، به طوری که ظرفیت جذب آتاپولژیت را برای مواد خاص افزایش دهد.

آتاپولگایت/آتاپولژیت

مکانیسم اثر آتاپولژیت یک داروی جاذب است که به صورت موضعی در دستگاه گوارش کار می کند. این ماده با جذب یا اتصال به سموم، باکتری ها و سایر مواد مضر در روده عمل می کند. این فرآیند جذب به افزایش حجم مدفوع و کاهش دفعات و شدت ...

تغییرات شیمیایی و ریزساختاری رس های سپیولایت و ورمی کولایت در اثر جذب

از روش های کنترل آلودگی فلزات سنگین، استفاده از کانی های رسی به عنوان جاذب است. در این پژوهش، ویژگی های ریزساختاری کانی های سپیولیت و ورمی کولیت پس از جذب عناصر نیکل و روی بررسی شد. جهت انجام آزمایش جذب، از چهار تیمار ...

سپیولیت

سپیولیت (به انگلیسی: Sepiolite) با فرمول شیمیایی Mg4 [ (OH)2 - Si6 O15].2H2O+4H2O از مجموعه کانی هاست و در آب غوطه ور می‌شود و به زبان می‌چسبد-دارای لومینسانس گاه سفید، متمایل به زرد یا سفید متمایل به آبی ...

مقاله تأثیر دما بر همدماهای جذب سرب بوسیله سپیولیت از محلولهای آبی

کلمات کلیدی: سپیولیت، دما، جذب سرب. مقدمه. سپیولیت یک سیلیکات منیزیم آبدار [ Si12Mg 8O30 - OH - 4 - OH 2 - 4 .8H 2O ] و متخلخل است که دارای ساختار فیبری میبا شد و سطح ویژه زیادی دارد . - 1-4 - سپیولیت یکی از منا ...

حذف سرب و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کانی های سپیولیت و

نتایج همچنین نشان دادند که هر دو مدل جذب لانگمویر و فروندلیش به خوبی می توانند جذب عناصر سرب و کادمیوم را روی کانی های زئولیت و سپیولیت توجیه کنند, اما مدل لانگمویر (0.98

مطالعه پتانسیل جذب کادمیوم و سرب در سه نوع بافت خاک و تأثیر زئولیت و

اهداف این تحقیق، مطالعه پتانسیل جذب عناصر سنگین سرب و کادمیوم در سه نوع بافت لومی رسی سیلتی، لوم و شنی لومی و تأثیر کانی های سپیولیت و زئولیت طبیعی برآن ها بود. برای این منظور محلول های حاوی ...

برهم کنش سودوموناس پوتیدا با پالیگورسکیت و سپیولیت و توانایی جذب سرب

سپیولیت و پالیگورسکیت از گروه رس­های فیبری هستند که در خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک یافت می­شوند. شناخت در زمینه رفتار این دو کانی­ در محیط ریزوسفر گیاهان کشاورزی و کارکرد ریزجانداران اندک است.

جذب و واجذب نیکل و کادمیوم روی کانی های بنتونیت، زئولیت و سپیولیت ایران

اثر کانی های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط گیاه آفتابگردان استخراج فلزات از معادن و فعالیت های صنعتی و کشاورزی به مقدار قابل توجهی سبب آلودگی خاک ها به فلزات سنگین شده اند.